mustafa*

Paediatric nephrology

ozan kızılırmak*

Özel Cihan Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Beni takip et

Uzm.Dr.Halit Özkaya*

ÖZGEÇMİŞİGATA Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklalrı uzmanlık dalında öğrenimini GATA Haydarpaşa Asker hastanesinde 1997 yılında tamamladı. Uzmanlık tezi “İndirekt hiperbilirübinemili yenidoğanlarda ABO RH ve subgrup Kell c e uyuşmazlıkları” konusundadır. 2004 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde görevlendirilmiştir.2005-2006 tarihleri arasında Washington University in St.Louis, Department of Pediatrics, MO,USA'da 1 yıl süre ile clinical observer and researher olarak çalıştı.. Askeri hastanelerde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Hastane Baştabip Yardımcılığı, Hastane Sağlık kurlu Üyeliği pozisyonlarında çalışmıştır, 2006-2011 yılları arasında pediatri uzmanı olarak uzmanlık öğrencilerine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersleri anlatmıştır. 2012 yılında emekli olmuştur. 2005 yılında Pediatri Portalı web sitesini Yavuz Selim Gül ile birlikte planmamış ve kurmuştur.Dr Halit Özkaya'nın uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 19 adet makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yer alan 7 adet bildirisi, ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 21 adet makalesi, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yer alan 36 Adet bildirisi mevcuttur.