Hemen Kaydol

Giriş Yap


Şifremi unuttum

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen eposta adresinizi giriniz. Şifre güncelleme epostası alacaksınız.

Hemen Kaydol

Sayın ziyaretçimiz; Sitemize soru sorabilmek için lütfen üye olunuz. Sitemizde sorular gönüllü uzmanlarımızca cevaplanmaktadır. Pediatri profesyonelleri kısa özgeçmişlerini admin@pedypedia.com eposta adresine gönderdikleri taktirde onay sonrası soru cevaplayabilir veya siteye broşür,makale ekleyebilirler.

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Sitemiz, çocuğunuzun sağlık ve gelişim bilgileri mahremiyetine saygılıdır.

Diğerlerinin görmesini istemediğiniz sorularınızı lütfen özel soru kategorisinde sorunuz – bu seçim sizin sorumluluğunuzdadır.

Veri sorumlusu

Veri Sorumlusu; “pediatriportali” isimli kâr amacı gütmeyen bir girişimdir. Hizmetin devamı için gereken masraflar, bağışlar ve site içerisinde verilen reklamlardan sağlanmaktadır. Girişimin merkezi yurt dışındadır.

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

Girişim, kâr amaçlı değildir. Sosyal amaçlı bir girişim olup, ebeveynlerin çocuklarını büyütürken ihtiyaç duyacağı bilgileri yetkin kişilerden sağlayarak güvenli sağlık bilgilerine ulaşmasını sağlama amacı ile hareket edilmektedir. Kişisel verileriniz, girişim ve hizmetten faydalanan kişinin açık rızasına bağlı olarak meşru menfaati amacıyla işlenecektir.

İşlenen kişisel verileriniz

Web sitemiz üyelik sistemi ile hizmet sunmaktadır. Amaçlarımızı yerine getirirken işleme ihtiyacı duyacağımız özel nitelikli kişisel veriler (örneğin sağlık verileri) de dahil olmak üzere kişisel verileriniz işlenebilir. İşleme amaçla bağlantılı olup yasal saklama süresi içerisinde saklanacaktır. Gereksiz veriler imha edilecektir. Kişisin adı ve soyadı, e-mail adresi, yaşadığı il ve ülke (kişinin beyanına bağlı), üyenin yaşı, fotoğraf (isteğe bağlı), mesleği, özgeçmişi (isteğe bağlı) vb. veriler işlenmekte olup tüm verilerde ilgili kişinin beyanı esas alınmaktadır. Üyenin kendi profilini düzenlerken eklediği bilgilerin sorumluluğu kendisine aittir. İnternet ile ilgili mevzuat kapsamında server girişimi, web sitesine giren kişinin IP ve zaman damgası bilgisini ayrıca işlemektedir. Ayrı bir talep olmadığı takdirde üyeliğin son bulmasından sonra işlenen veriler 10 yıl sonra imha edilmektedir.

Kişisel verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebi

Amaçlarımızı yerine getirebilmek için ölçülülük kapsamında işbu web sitesi vasıtası ile kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Web sitesi üyeliği iki boyutludur. İlki hizmetten faydalanan soru soran grup, diğeri ise gönüllü soru cevaplayan uzmanlardan oluşmaktadır.  Uzmanların özgeçmişleri e-mail ile talep edilerek uzmanlık alanları kontrol edilmekte ve uygun bulunanların soru cevaplamasına izin verilmektedir. Sorunun cevaplanması için ilgili uzman soru soran üyenin profilin (müsaade ettiği kadarını) görebileceği gibi, uzmanın profilini de (müsaade ettiği kadarını) diğer üyeler görebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebep açık rıza ve meşru menfaattir. Halihazırda bir çerez uygulamamız yoktur.

Kişisel verileriniz kimlere, hangi amaçlarla aktarılmaktadır

Kişisel verileriniz, server sistemimiz dışında hiçbir yer veya kişi ile paylaşılmamaktadır. Site yöneticisi yurt dışından hizmet sunmaktadır. Reklam amacı ile başkaca kişilere aktarım yapılmaz. Ancak istatistiki amaçla anonim olarak bir çalışma yürütülebilir. Üyelerimiz tarafından sorulan sorular, üyelerin kendi seçtiği kullanıcı isimleri ile birlikte soru forumu bölümünde diğer üyelerce görülebilmektedir. Bu nedenle kullanıcı adınızı diğer üyelerin göreceğini dikkate alarak seçiniz. İstendiğinde, sorular “anonim” olarak sorulabilir ve cevabın sadece sizin tarafınızdan görülmesi tercih edilebilir.

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (5) ve (6) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenin verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerle ilgili başvuru noktası: e-posta: yavuzselimgul@yahoo.com

geri dön